Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Rezervaţia Arboretul de castan comestibil
Baia Mare

Localizare Rezervaţia se află situată în nordul localităţilor Tăuţii Măgherăuş, Baia Mare şi Tăuţii de Sus în versantul sudic al munţilor Igniş şi are suprafaţa de 500 ha.
Categorie Rezervaţie naturală forestieră, categoria IV- UICN.
Administrare Se află în administrarea Ocoalelor Silvice Baia Mare, Baia Sprie şi Tăuţii Măgherăuş.
Scop Protejarea populaţiei spontane de castan comestibil din depresiunea Baia Mare, situată la limita nordică naturală a arealului de răspândire a speciei din Europa.
Descriere Rezervaţia se situează pe marginea sudică a munţilor Igniş, în zona sa centrală, până la zona de racord cu depresiunea Baia Mare. Vegetaţia corespunzătoare acestei zone este: castanul comestibil - Castanea sativa, stejar - Quercus robur, paltin - Acer pseudoplatanus, tei argintiu - Tilia tomentosa, cireş - Cerasus avium, alun - Corylus avellana, păducel - Crataegus sp., afin vânăt - Vaccinium uliginosum, iarbă neagră - Calluna vulgaris, muşchi de turbă - Polytricum sp.


Rezervaţia de castan comestibil Castan comestibil înflorit

GB Baia Mare Sweet Chestnut Tree Rammel Reserve

Location The reserve is situated at the north of the following localities: Tăuţii Magherauş, Baia Mare and Tăuţii de Sus, on the south side of the Igniş Mountain; it has a surface of 500 ha.
Category Forest Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration The reserve is administrated under by Forest Departments from Baia Mare, Baia Sprie şi Tăuţii Măgherăuş.
Interest The main purpose of this reserve is to protect the spontaneous sweet chestnut tree population from Baia Mare Depression; this is situated on the north natural limit of the species spreading habitat.
Description The reserve is situated on the south side of the Igniş Mountain, in its central area, all the way to the contact zone with the Baia Mare sedimentary depression. The south part of the reserve, of contact with the Baia Mare depression, is engrafted on Panonian and Sarmatian sedimentary rocks. The typical vegetation for this area is: Sweet Chestnut - Castanea sativa, Oak - Quercus robur, Plane - Acer pseudoplatanus, Linden - Tilia tomentosa, Sweet Cherry - Cerasus avium, Hazel - Corylus avellana, Hawthom - Crataegus sp., Heather - Calluna vulgaris, Polytricum Moos - Polytricum sp.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: