Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Arcer Ţibleş

Localizare Este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Suciu de Sus, satul Groşii Ţibleşului, şi Dragomireşti şi are o suprafaţă de 150 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV-a UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Principalul scop al declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice caracteristice ecosistemelor forestiere.
Descriere Rezervaţia Arcer Ţibleş cuprinde zona centrală înaltă a munţilor Ţibleş, între vârfurile Arcer (1829 m) şi Ţibleş (1840 m). Principalele specii de plante care se găsesc în această zonă sunt: clopoţei de munte - Campanula alpina var. ciblesii, bulbuci de munte - Trollius europaeus, scai - Carduus kerneri var. rodnensis.


Rezervaţia naturală Arcer Ţibleş Vârfurile Arcer şi Ţibleş Clopoţei de munte - <i>Campanula alpina var. ciblesii Bulbuci de munte - <i>Trollius europaeus</i>

GB Arcer-Ţibleş Reserve

Location The reserve is situated on the administrative territory of Suciu de Sus (Groşii Ţibleşului locality) and Dragomireşti villages, and it has a surface of 150 ha.
Category Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration This reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The purpose of this reserve is to conserve the natural habitats for wild flora and fauna and the biodiversity specific for forest ecosystem.
Description The Arcer-Ţibleş Reserve includes the high central area of the Ţibleş Mountains, between the Arcer Peak (1829 m) and Ţibleş Peak (1840 m). The most representative plant species that are found in this area are: Bellflowers - Campanula alpina var. ciblesii, Globeflower - Trollius europaeus, Cocklebur - Carduus kerneri var. rodnensis.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: