Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Cheile Babei

Localizare Rezervaţia geologică Cheile Babei este situată în comuna Coroieni, satul Baba, are suprafaţă de 15,00 ha şi lungimea de 1,00 km.
Categorie Monument al naturii, categoria III- UICN.
Administrare Se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş
Scop Scopul principal al ariei naturale Cheile Babei este cel de conservare a diversităţii biologice.
Descriere Rezervaţia Cheile Babei sunt chei epigenetice săpate de pârâul Poienii la străbaterea calcarelor epicontinentale eocene. Versantul stâng este stâncos, cu mici cariere rezultate din exploatarea calcarelor pentru producerea varului. Versantul drept este împădurit, cu stânci de calcar izolate.


Cheile Babei 1 Cheile Babei 2

GB Baba Quays Reserve

Location The geological reserve Baba Quays is situated in Coroieni village, Baba locality, with a surface of 15,00 ha and 1,00 km.
Category Natural monument, third IUCN category.
Administration This reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the Baba Quays natural area is to conserve the biological diversity.
Description The Baba Quays are of epigenetic origin, made by “Poienii” Brook as it crosses Eocene epicontinental limestones. The left side is rocky, with small quarries resulted from limestones exploitation for lime production. The right side is covered with forest and isolated limestone rocks.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: