Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Cheile Tătarului

Localizare Aria naturală protejată Cheile Tătarului este situată în comuna Deseşti, satul Mara, în suprafaţă de 15,00 ha şi lungimea de 0,7 km.
Categorie Monument al naturii, categoria III- UICN.
Administrare Se află în administrarea Direcţiei Silvice Maramureş
Scop Scopul principal al declarării ariei naturale Cheile Tătarului este cel de conservare a diversităţii biologice.
Descriere Cheile Tătarului reprezintă un defileu fierăstruit în andezite piroxenice de Igniş-Mara, format prin coborârea treptată a nivelului de bază. Au versantul vestic aproape vertical, stâncos, cu surplomb, în timp ce versantul estic este constituit din grohotişuri şi zone de pădure. Depresiunea vulcanică Tătaru, care are o reţea hidrografică importantă, a fost drenată prin Cheile Tătarului, apele sculptând un defileu în roci vulcanice dure. Vegetaţia este formată în special din muşchi şi licheni.


Cheile Tătarului

GB Tătarului Quays

Location The natural protected area Tătarului Quays is situated in Deseşti village, Mara locality, with a surface of 15,00 ha and a length of 0,7 km.
Category Nature monument, third IUCN category.
Administration This reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the Tătarului Quays natural area is to conserve the biological diversity.
Description The Tătarului Quays is a defile built in Igniş-Mara pyroxene andesine, formed by the gradual falling of the base level. The west side of the defile is a rocky almost vertical wall, with overhanging floor, while the east side is built from detritus and wood lands. The Tătaru volcanic depression (which has a very important hydrographical network) has been drained through Tătarului Quays. The vegetation is represented especially by mosses and lichens.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: