Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Coloanele de la Limpedea

Localizare Aria naturală protejată Coloanele de la Limpedea se află în localitatea Baia Mare, cartierul Ferneziu, şi are suprafaţa de 3,00 ha.
Categorie Monument al naturii, categoria III - UICN.
Administrare Se află în administrarea primăriei municipiului Baia Mare.
Scop Scopul constituirii rezervaţiei este cel de conservare a formaţiunilor geologice specifice.
Descriere Cariera este executată în andezite-dacite piroxenice, roci constituite din felspaţi plagioclazi, piroxeni, hornblendă şi o masă fundamentală parţial sticloasă. Se consideră că andezitele-dacitele piroxenice formează o formă de zăcământ extruzivă, de tip dom de lavă, în care spre partea centrală apar coloane poligonale, rezultat al răcirii lavelor, în condiţiile unui gradient termic bidimensional (răcire predominantă după două plane paralele cu faţa coloanelor). Coloanele cu o înălţime de cca 15 m şi o circumferinţă ce depăşeşte uneori 1 m. Pe fisurile de răcire apar filonaşe de calcit scalenoedric, cu geode şi zeoliţi.


Coloanele de andezit de la Limpedea

GB Limpedea Pillars

Location The natural protected area Limpedea Pillars is situated in Baia Mare locality, Ferneziu District, with a surface of 3,00 ha.
Category Natural monument, the third IUCN category.
Administration The area is held under Baia Mare Town Hall Administration.
Interest The purpose of this reserve is to preserve the specific geological structures.
Description The quarry is executed in pyroxene andesine-dacite, rocks which contain plagioclase feldspaths, homblende and a fundamental partially glassy mass. It is considered that pyroxene andesine-dacite form a type of extrusive deposit like a lava dome, in which, in the central part appear polygonal columns, as a result of the lava cooling, in the conditions of a bidimensional thermal gradient (predominant cooling following two planes parallel with the pillars margins). The pillars have approximately 15 m high and a circumference of over 1 m. On the cooling cracks appear scalenoedric calcite veins with vugs and zeolite.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: