Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Cornu Nedeii Ciungii Bălăsinei

Localizare Rezervaţia este situată în localitatea Borşa şi are suprafaţa de 800 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV-a UICN.
Administrare A fost înfiinţată în anul 1971 şi se află în administrarea Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Scop Rezervaţia faunistică Cornu Nedeii Ciungii Bălăsinii are ca scop protejarea populaţiilor de cocoş de mesteacăn – Lyrurus tetrix.
Descriere Culmea montană a rezervaţiei este reprezentată printr-un substrat geologic variat (roci cristaline, sedimentare şi eruptive), cu sectoare cu exocarst – ponoare, izvoare carstice – zona Fântâna Stanchii, abrupturi calcaroase (Cearcănul, Stâna Sasului, Podul Cearcănului), căldări glaciare (versantul nordic al Vf. Jupania). Reţeaua hidrografică este tributară celor trei bazine hidrografice Tisa, Someş, Prut şi o formează apele curgătoare Tâsla, Bălăsâna, Şesuri, Vâlcănescu, Ceremuş. Vegetaţia rezervaţiei este constituită 60% din păşuni de munte şi 40% păduri de conifere şi jnepenişuri (Jupania, cel mai extins din Carpaţi, Cornul Nedeii şi Cearcănul Mestecăniş). Jnepenişurile constituie habitatul cocoşului de mesteacăn. Fauna specifică este constituită din populaţii de cocoş de munte - Tetrao urogallus şi cocoş de mesteacăn Lyrurus tetrix.


Jupania - habitatul cocoşului de mesteacăn

GB Cornu Nedeii Ciungii Bălăsinei

Location The reserve is situated in Borsa locality and it has a surface of 800 ha.
Category Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration It has been established in 1971 and it is administrated by Maramureş Mountains Natural Park.
Interest The fauna reserve Cornu Nedeii Ciungii Bălăsinei has as the main purpose the protection of the Black Grous– Lyrurus tetrix populations.
Description The mountain height of the reserve is represented by a varied geological substratum (crystalline, sedimentary and volcanic rocks) with exocarstic sectors: sinkholes, karst springs (“Fântâna Stanchii” zone), limestones abruptements (Cearcănul, “Stâna Sasului”, “Podul Cearcănului”), glacial buckets (the northern side of the Jupania Peak). The hydrographical network is represented by the three hydrographical basins: Tisa, Someş, Prut with the following rivers: Tâsla, Bălăsâna, Şesuri, Vâlcanescu, Ceremuş. The reserves vegetation is formed by mountain planes (60%), coniferous and European Mountain Pine forests (40%) – Jupania (the most extended from the Carpathians Mountains), Cornul Nedeii and Cearcănul Mestecăniş. The European Mountain Pine forests make the habitat for the Black Grous. The fauna is represented by Capercaillie - Tetrao urogallus and Black Grouse - Lyrurus tetrix.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: