Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Creasta Cocoşului

Localizare Rezervaţia este situată în Munţii Gutâi, satul Mara, comuna Deseşti, la o distanţă de aproximativ 35 km de oraşul Baia Mare.
Categorie Monument al naturii, categoria III - UICN.
Administrare Se află în custodia Asociaţiei „Ecologic” Baia Mare.
Scop Scopul acesteia este protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică şi peisagistică deosebită.
Descriere     În cadrul rezervaţiei se evidenţiază "Creasta Cocoşului", care dă numele rezervaţiei, reprezentând o colină ascuţită, crenelată, de circa 200 m lungime, aflată la o altitudine medie de 1200 m, cu o orientare spaţială aproape verticală, după direcţia NV - SE. La baza crestei s-au instalat fitocenoze ale asociaţiei Campanulo-Juniperetum nanae edificată de ienupăr. Cea mai mare parte din suprafaţa teritoriului este ocupată de asociaţia edificată de afin şi merişor. Fitocenozele aparţin asociaţiei Vaccinietum myrtili.
    Din punct de vedere floristic se prezintă o diversitate de specii, dintre care amintim: ienupărul – Juniperus communis, jneapănul – Pinus mugo, afinul – Vaccinum myrtillus, merişorul – Vaccinium vitis-idaea, crinul de pădure - Lilium martagon, parpian – Antennaria dioica, garofiţa - Dianthus cartusianorum.
    Din punct de vedere al faunei, cea mai periclitată specie de răpitoare identificată pe teritoriul rezervaţiei este acvila de munte – Aquila chrysaetos şi acvila ţipătoare mică – Aquila pomarina. Alături de acestea mai trăiesc şi alte specii cuibăritoare importante din punct de vedere al biodiversităţii: cristel de câmp – Crex crex, sfrâncioc roşiatic - Lanius collurio, buha - Bubo bobo.


Creasta Cocoşului Bufniţa

GB Roster’s Ridge

Location The reserve is situated in Gutâi Mountains, Mara village, Deseşti Territorial Administrative Unit, 35 km away from Baia Mare.
Category Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration The administration is held under the custody of “Ecologic” Association from Baia Mare city.
Interest The purpose of this reserve is to conserve and to protect some natural elements with high ecological, scientifically and landscape signification.
Description     Within the reserve the “Roster’s Ridge” is distinguished from the surrounds, a relief form which gives the name of the reserve. It represents a sharp, almost vertical hillock of approximately 200 m at a medium altitude of 1200 m, oriented on the NW-SE direction. At the ridge’s base have been installed phytocenoses of the Campanulo-Juniperetum nanae association. The large part of the territory is occupied by the Blueberry Bush and Lingonberry association - Vaccinietum myrtili.
    The flora presents a great variety of species: Juniper - Juniperus communis, European Mountain Pine - Pinus mugo, Blueberry Bush – Vaccinium myrtillus, Lingonberry – Vaccinium vitis-idaea, Forest Lily – Lilium martagon, Stoloniferous Pussytoes – Antennaria dioica, Clusterhead – Dianthus carthusianorum.
    As for the fauna, the most endangered raptor bird specie is Golden Eagle – Aquila chrysaetos and Lesser Spotted Eagle – Aquila pomarina. Along with this live other nesting birds, important for the biodiversity such as: Landrail – Crex crex, Reddish Shrike – Lanius collurio, Owl – Bubo bobo.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: