Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Defileul Lăpuşului

Localizare Aria naturală protejată este constituită din cursul mijlociu al râului Lăpuş între localitatea Groape, aparţinând oraşului Târgu Lăpuş, şi confluenţa cu râul Cavnic, Împreunături, comuna Remetea Chioarului, având lungimea de 25,00 km.
Categorie Rezervaţie naturală hidrologică, categoria IV- UICN.
Administrare Se află în administrarea primăriilor Târgu Lăpuş, Vima Mică, Boiu Mare, Şomcuta Mare, Copalnic Mănăştur, Coaş şi Remetea Chioarului.
Scop Scopul administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice.
Descriere Defileul Lăpuşului este un defileu epigenetic considerat unicat în România prin dimensiuni şi prin rocile în care se dezvoltă (şisturi cristaline cu nivele de calcar şi dolomite metamorfozate). Defileul cuprinde sectoare de tip canion (Vima Mică - Sălniţa, Buteasa Râu - La Împreunătură) şi are în versanţi custuri stâncoase (Custura Cetăţelii, Custura Vimei), pereţi şi pinteni stâncoşi, cascade (La Pişătoare) şi peşteri.


Intrarea în Defileul Lăpuşului Lăpuşul la Răzoare

GB Lăpuş Defile

Location The natural protected area is settled on the middle water flue of Lăpuş river, between Groape locality, (belonging to Târgu Lăpuş town) and the confluence of Lăpuş River and Cavnic River (Împreunături, from Remetea Chioarului locality), having a surface of 25,00 ha.
Category Hydrological Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration The area is administrated by the Town Halls from Târgu Lăpuş, Vima Mică, Boiu Mare, Şomcuta Mare, Copalnic Mănăştur, Coaş and Remetea Chioarului localities.
Interest The purpose of this reserve is to conserve the natural habitats for wild flora and fauna, and the biological diversity.
Description Lapuş Defile is an epigenetic defile, considered unique in Romania for it’s dimensions and its rocks (crystalline schists with limestone and metamorphosed pearl spars). The defile is formed of sectors like canyons (“Vima Mică” – “Sălniţa”, “Buteasa Râu” – “La Impreunatura”) and it has rocky slopes (“Custura Cetăţii”, “Custura Vimei”), walls and rocky spurs, cascades (“La Pişătoare”) and caves.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: