Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Vf. Farcău – Lacul Vinderel – Vf. Mihailecu

Localizare Această arie naturală protejată este situată pe teritoriul administrativ al localităţilor Repedea şi Poienile de Sub Munte şi are suprafaţa de 150,00 ha şi se află la altitudinea de 1700 m.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV-a UICN.
Administrare Aceasta a fost propusă în anul 1994 ca rezervaţie geologică, faunistică, peisagistică şi administrarea rezervaţiei se face de către Parcul Natural Munţii Maramureşului, deoarece este instituită ca zonă specială de conservare.
Scop Scopul administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a diversităţii biologice.
Descriere Rezervaţia este o creastă montană cu două vârfuri proeminente (Farcău, Mihailec), cu relief glaciar în versantul nordic (Farcău) şi estic (Groapa Julii, Groapa Bologhii, Groapa Lupilor). Lacul Vinderel, de origine nivală este situat în şaua dintre Farcău şi Mihailecu, aceasta fiind o zonă plată, uşor înclinată spre vest, ce găzduieşte şi alte foste lacuri. Acesta are o lungime de 155 m, lăţimea maximă de 85 m, suprafaţă 0,90 ha, adâncime maximă de 5,5 m. Vegetaţia acestei zone este reprezentată prin următoarele specii: floarea de colţi - Leontopodium alpinum, bumbăcariţă - Eriophorum angustifolium, rogoz - Carex panciflora, Carex rostrata, Carex canescens, afin vânăt - Vaccinium uliginosum, vulturică - Hieracium alpinum, brânduşe de primăvară - Crocus heuffelianus, ochiul boului - Aster alpinus, barba ungurului - Dianthus carthusianorum. În apa lacului se găsesc alge din specia Mallomonas actinoloma var. maramuresensis şi tritoni Triturus alpestris şi Triturus montandoni.


Lacul Vinderel

GB Farcău Peak – Vinderel Lake – Mihailecu Peak

Location This natural protected area is situated on the administrative territory of the Repedea and Poienile de Sub Munte localities and it has a surface of 150,00 ha, at 1700 m altitude.
Category Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration This reserve has been established in 1994 as a geological, faunistical and landscape reserve and it is administrated by Maramures Mountains Natural Park because it has been conceived as a special conservation area.
Interest The purpose of this reserve is to conserve the natural habitats for wild flora and fauna and the biological diversity.
Description The reserve is a mountain ridge with two prominent peaks (Farcău, Mihailecu) and it has glacier relief on the north (Farcău) and east side (“Groapa Julii”, “Groapa Bologhii”, “Groapa Lupilor”). The Vinderel Lake is situated on the saddle existent between the two peaks; this is a plane area slightly inclined toward west, where are present other dropped out lakes too. This lake is 155 m long and 85 m wide, it has a surface of 0,90 ha at a maximum depth of 5,5 m. The vegetation is represented by the following species: Edelweiss - Leontopodium alpinum, Peat Mosses - Polytricum sp, Cottongrass - Eriophorum angustifolium, Fewflower Sedge - Carex pauciflora, Short Sedge - Carex canescens, Beaked Sedge - Carex rostrata, Bog Blueberry - Vaccinium uliginosum, Buckbean - Menyanthes trifoliata, Hawkweed - Hieracium alpinum, Crocus - Crocus heufellianus. There are also algae like Mallomonas actinoloma var. Maramuresensis and two species of newt Triturus alpestris and Triturus montandoni.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: