Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Izvorul Albastru al Izei

Localizare Rezervaţia, denumită de asemenea şi Izbucul Izei este situată în localitatea Săcel şi are suprafaţa de 100 ha.
Categorie Monument al naturii, clasa B, categoria a III-a UICN.
Administrare Custodia acestei arii protejate este realizată de către Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, fiind situată pe teritoriul administrativ al acestuia.
Scop Scopul instituirii rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice şi se urmăreşte de asemenea dezvoltarea durabilă a zonei.
Descriere Izvorul Albastru al Izei (denumit şi Izbucul Izei) este resurgenţa apelor intrate în subteran în peştera Izei (la sud de Vf. Bătrâna, în rezervaţia Peştera Izei). Fenomenele carstice se dezvoltă în calcare eocene care stau peste cristalinul munţilor Rodnei, marcând vechea linie de ţărm din Eocen. Apa ce iese în Izbucul Izei intră în subteran în Vf. Măgurii, la cca 2 km SV (distanţă aeriană). Acesta constituie un obiectiv turistic de interes pentru locuitorii din localităţile învecinate, mai ales în sezonul estival.


Izbucul Izei

GB Blue Iza Spring

Location The reserve, also known as Iza’s Burst, is situated in Săcel locality and it has a surface of 100 ha.
Category Natural monument, class B, the third IUCN category.
Administration The reserve’s administration is held by Rodna Mountains National Park Administration.
Interest The administration’s pursuit of this reserve is the conservation of the natural habitats, wild flora and fauna, biological diversity and the sustainable development of the area.
Description The Blue Iza Spring is the resoult of the underground infiltration of the water in Iza Cave (south of Bătrâna Peak, in Iza Cave reserve). The karst phenomena are evolving in Eocene lime stones which are standing over the Rodna Mountain crystalline, on the old border line from Eocene. The water that comes out in the river’s spring goes in the underground in Magura Peak at 2 km SV (aerial distance). This is a touristic objective of high interest for the near by locals, especially in summer.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: