Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Lacul Albastru

Localizare Aria naturală protejată Lacul Albastru este situată în oraşul Baia Sprie şi are suprafaţa de 0,50 ha.
Categorie Monument al naturii, categoria III - UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Scopul principal al protejării ariei naturale Lacul Albastru este cel de conservare a habitatului acvatic unic în România.
Descriere Lacul Albastru este de origine antropică şi este amplasat într-o mică depresiune formată în urma surpării lucrărilor miniere de exploatare de pe filonul Domnişoara din anii 1919-1920. Lacul este de formă eliptică, aproape circulară, cu raza de 40-45 m şi o adâncime de 4 m. Bazinul hidrografic are suprafaţă redusă (6370 mp), apa provenind din precipitaţii şi mici izvoare ce provin din precipitaţiile infiltrate în lucrările miniere din versantul sudic al Dl. Minei. Ca urmare a conţinutului de sulfuri din vechile excavaţii miniere, apa acumulată în lac are o culoare verde intens, uşor albăstruie, culoare determinată de prezenţa sulfatului de fier (0,3 mg/l) melanterit şi calcanit, este prezent de asemenea acidul sulfuric liber (7,8 mg/l), ceea ce face ca pH-ul apei lacului să fie de 4. Prin chimismul apelor sale, Lacul Albastru este unic în România.


M-ţii Gutâi - Lacul Albastru

GB Blue Lake

Location The natural protected area Blue Lake is situated in Baia Sprie town, with a surface of 0,50 ha.
Category Natural monument, the third IUCN category.
Administration The area is administrated by Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the Blue Lake natural area is to conserve the aquatic habitat unique in Romania.
Description The Blue Lake has an anthropic origin and is situated in a small depression formed by the crumbling of the mine exploitation on the Domnişoara vein from 1919-1920. The lake has an elliptic shape almost circular, with a radius of 40-45 m and 4 m depth. The hydrographical basin has a small surface (6370 mp) and the water comes from precipitations and small springs that are formed from precipitation water infiltrated in mines located on the south side of the Mine Hill. Because of the high content in sulfurizes from the old mine excavations, the accumulated water has an intense green colour, slightly bluish, which is determined by the iron sulphate (0,3 mg/l), melanterite and calcanite, also free sulphuric acid is present (7,8 mg/l), which makes that the water’s pH to be 4. Through its waters chemism, the Blue Lake is unique in Romania.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: