Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Lacul Morărenilor

Localizare Aria naturală protejată Lacul Morărenilor este situată în comuna Ocna Şugatag, satul Breb, în suprafaţă de 20,00 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria IV - UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Societăţii Ecologiste Maramureş.
Scop Scopul principal al declarării ariei naturale Lacul Morărenilor este cel de conservare a diversităţii biologice a acestui ecosistem acvatic.
Descriere Lacul s-a format printr-o alunecare de teren, având o formă aproape circulară, cu un luciu de apă de 0,45 ha. Alimentarea lacului se face de un pârâu cu debit constant şi de către izvoare subterane, iar surplusul se scurge în pârâul Valea Mare, afluent al râului Mara. Flora reprezentativă este: trifoişte de baltă – Menyanthes trifoliata, curechi de munte – Dryopteris cristata, ţăpoşica – Nardus stricta, arinul negru – Alnus glutinosa, arinul verde – Alnus viridis, arinul alb – Alnus incana, fagul – Fagus silvatica, alunul – Corylus avellana, salcia aurie – Salix aurita, socul – Sambucus nigra. Fauna rezervaţiei este variată, fiind reprezentată prin nevertebrate şi vertebrate dintre care amintim: tritonul – Triturus montondoni, buhai de baltă cu burtă galbenă – Bombina variegata, broasca roşie de munte – Rana temporaria, şopârla de munte – Lacerta vivipara, vipera – Vipera berus, Corcodelul mic – Podiceps ruficollis, Corcodel cu gât negru – Podiceps nigricollis, raţă sălbatică mare – Anas platyrhynchos.


Lacul Morărenilor Ţestoasa de apă Trifoi de baltă

GB Lake of Morăreni

Location This natural protected area is situated in Ocna Şugatag village, Breb locality, with a surface of 20,00 ha.
Category Natural reserve, the fourth IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Ecological Society.
Interest The main purpose of this protected area is to conserve the biological diversity of aquatic ecosistem.
Description The lake has been formed through a land slide, almost having a circular shape, with a water surface of 0,45 ha and a depth of 20 m. The alimentation of the lake is provided by a brook with a constant debit and by underground springs and the surplus goes to the brook called Valea Mare, which is an affluent of The Mara River. The representative flora is: Buckbean – Menyanthes trifoliata, Crested Woodfern – Dryopteris cristata, Matgrass – Nardus stricta, European Alder – Alnus glutinosa, Green Alder – Alnus viridis, Gray Alder – Alnus incana, European Beech – Fagus silvatica, Hazel – Corylus avellana, Eared Willow – Salix aurita, European Black Elderberry – Sambucus nigra. The reserves fauna varies, having both vertebrates and invertebrates, some of them been: Newt – Triturus montondoni, Yellow-bellied Toad – Bombina variegata, European Common Frog – Rana temporaria, Common Lizard – Lacerta vivipara, Common European Adder – Vipera berus, Little Grebe – Podiceps ruficollis, Black-necked Grebe – Podiceps nigricollis, Mallard – Anas platyrhynchos.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: