Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Mlaştina Poiana Brazilor

Localizare Rezervaţia naturală este situată în comuna Giuleşti şi are suprafaţa de 3,00 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria IV - UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Scopul principal al ariei naturale Poiana Brazilor este este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier şi hidrologic.
Descriere Mlaştina este amplasată într-o zonă depresionară, craterială de pe cursul superior al Văii Brazilor. Zona craterială are diametrul de cca 2 km şi umplutura vulcanică este constituită din andezitele piroxenice de Valea Brazilor (cu o grosime de peste 800 m) şi intruziuni polistadiale. Rezervaţia Poiana Brazilor este un fragment situat la bifurcaţia a 2 mlaştini extinse: mlaştina împădurită V. Brazilor Stângă (lungime 1 km, lăţime 100-150 m) şi mlaştina cu turbă V. Brazilor Dreaptă (lungime 1 km, lăţime 150-200 m). Mlaştinile se dispun de-a lungul cursurilor de apă.
Aceasta este staţiunea cea mai joasă în care vegetează jneapănul în România (970 m), a fost descoperită de Emil Pop (1932) şi interpretată ca o staţiune relictă, la cca 80 km de cea mai apropiată staţiune spre est, situată în mijlocul pădurii de fag.


Poiana Brazilor 1 Orhidee din Poiana Brazilor Poiana Brazilor 2

GB The “Firs Meadow” Marsh

Location The natural reserve is situated in Giuleşti village, it has a surface of 3,00 ha.
Category Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the reserve’s instauration is the protection and conservation of some natural habitats and species important for flora, fauna, forest and hydrological values.
Description The Marsh is located in a depression area with a crater-like form, on the superior course of Firs Valley. The area has approximately 2 km in diameter and the volcanic content is formed by pyroxene andesine of Firs Valley (with a thickness of 800 m) and polistadial intrusives. The “Firs Meadow” reserve is a fragment situated at the conjunction of two extended marshes: the wooded marsh The Firs Left Valley (1 km long, 100-150 m wide) and the peatery marsh The Firs Right Valley (1 km long, 150-200 m wide). The marshes have an arrangement along the watercourses.
Here is the lowest habitat for the European mountain pine tree that exists in Romania (970 m), it has been discovered by Emil Pop (1932) and it is considered as a relict station, at approximately 80 km east from the nearest station, situated in the middle of a beech forest.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: