Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Mlaştina Vlăşinescu

Localizare Mlaştina Vlăşinescu este situată în comuna Deseşti satul Mara şi are o suprafaţă de 3 ha.
Categorie Monument al naturii, categoria III - UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Societăţii Ecologiste Maramureş.
Scop Scopul principal al declarării ariei naturale Mlaştina Vlăşinescu este protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare ecologică, ştiinţifică şi peisagistică deosebită reprezentate de specii de plante rare, endemice sau ameninţate cu dispariţia.
Descriere Mlaştina Vlăşinescu este localizată pe platoul vulcanic Izvoare a masivului Igniş (1307), pe versantul nordic, la confluenţa pârâului Igniş cu pârâul Vlăşinescu, unde există un complex mlăştinos de 4,5 ha, format dintr-o mlaştină oligotrofă (turbărie), iar spre periferie se află mlaştini mezo şi eutrofe. Stratul de turbă are grosimea maximă de 5,4 m, iar grosimea medie este de 2,9 m. Solul este de natură organică, turbos, specific mlaştinilor oligotrofe. Flora şi fauna acestei arii protejate este specifică zonelor umede - turbăriilor.


Turbăria Vlăşinescu

GB Vlăşinescu Marsh

Location Vlăşinescu Marsh is located in the Deseşti village, Mara locality, having an area of 3ha.
Category Natural monument, third IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custodian of the Maramueş Ecologist Society.
Interest The main purpose of this reserve is to protect and to conserve some natural elements with high ecological, scientific and landscape architecture values, as it is represented by rare and endemic plants or threaten with the extinction.
Description The Vlăşinescu Marsh is situated on the “Izvoarele” volcanic plateau from the Ignis Mountain, on its northern side, at the conjunction of the Ignis spring and the Vlăşinescu spring. There has formed a complex of marshes on an area of 4,5 ha, with an oligotrof marsh (peatery) and mezzo and eutroph marshes on the margins. It has been formed in a former volcanic crater, in which the vegetation has accumulated and transformed into the peat that forms the marsh’s support. The peat layer has a maximum thickness of 5,4 m and the average thickness is 2,9 m. The soil has an organic origin, peaty, specific for the oligotrof marshes. The flora and fauna of this area are specific to the wheat-lands and peaty areas.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: