Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Pădurea Crăiască

Localizare Aria naturală protejată este situată în comuna Ocna Şugatag, are suprafaţa de 44,00 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV- a UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Scopul principal al ariei naturale Pădurea Crăiasca este cel de conservare a diversităţii biologice.
Descriere Pădurea se dezvoltă pe versantul vestic al unui deal terasat, substratul fiind reprezentat de roci sedimentare badeniene (marne, gresii, tufuri). Vegetaţia caracteristică acestei pădurii este reprezentată prin arborete de gorun - Quercus petraea şi larice - Larix decidua.


Pădurea Crăiască 1 Pădurea Crăiască 2

GB Crăiască Forest

Location The natural protected area is situated in Ocna Sugatag village, it has a surface of 44,00 ha.
Category Natural reserve, fourth IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the Crăiască Forest Reserve is to conserve the biological diversity.
Description The forest is spread on the west side of a terraced hill; its substratum consists of badenian sedimentary rocks (marles, gritstones and tuffs). The vegetation characteristic for this forest is represented by: Larch - Larix decidua and Durmast Oak - Quercus petraea.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: