Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Pădurea cu larice de la Coştiui

Localizare Este situată în comuna Rona de Sus, satul Coştiui, în suprafaţă de 0,7 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV- a UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Scopul declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a diversităţii biologice
Descriere În aria naturală protejată Pădurea cu larice de la Coştiui vegetează exemplare grandioase de larice – Larix decidua, cu vârstă cuprinsă între 125 – 150 de ani, cu diametrul de 80 – 90 cm şi înălţimea de cca. 35 m.


Larix decidua

GB Coştiui European Larch Forest

Location The reserve is situated in Rona de Sus village, Coştiui locality, with a surface of de 0,7 ha.
Category Natural reserve, the fourth IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural habitats, the wild flora and fauna and the biological diversity.
Description In the Coştiui European Larch Forest habitat large exemplars of Larch – Larix Decidua, with the age varying between 125 – 150 years, a diameter of 80 – 90cm and an approximate height of 35 m.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: