Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Pădurea Ronişoara

Localizare Rezervaţia este situată în comuna Rona de Sus şi are o suprafaţă de 62,00 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV- a UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Scopul declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice a diversităţii biologice.
Descriere Rezervaţia este constituită din arborete de gorun – Quercus petraea care sunt o sursă de seminţe de calitate. Fauna este reprezentată prin: cerb – Cervus elaphus, căprior – Capreolus capreolus şi mistreţ – Sus scrofa.


Căprior Pădurea Ronişoara Broasca roşie de pădure

GB Ronişoara Forest

Location The reserve is situated in Rona de Sus village and it has a surface of 62,00 ha.
Category Natural reserve, fourth IUCN category
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural habitats, the wild flora and fauna and the biological diversity.
Description The reserve is formed by Durmast rammel - Quercus petraea, which is a source of high quality seeds. The fauna is represented by: Red Deer - Cervus elaphus, Roe Deer - Capreolus capreolus and Wild Boar- Sus scrofa.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: