Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Peştera cu Oase de la Poiana Botizii

Localizare Se află localizată în masivul calcaros Piatra Pintii, versantul nordic al Văii Poienii, din comuna Băiuţ, satul Poiana Botizii, la altitudinea de 665 m.
Categorie Monument al naturii, clasa B, categoria a III- a UICN.
Administrare Peştera se află în custodia Clubului de Speologie Montana din Maramureş.
Scop Scopul declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei cavernicole.
Descriere Peştera are o dezvoltarea de 40 m şi o singură intrare. Motivele pentru care această peşteră este ocrotită sunt următoarele:
  • în sec. al – XIX – lea de aici s-a extras un depozit de oase de Ursus speloeus şi oase de ierbivore roase;
  • concreţiuni, urme de locuinţe;
  • microcarst complex într-un olistolit mic (350 X 200 m) din pânza wildflişului.


Peştera cu Oase de la Poiana Botizii

GB “Botiza Glade” Bone Cave

Location The cave is situated on the limestone massif Piatra Pintii, on the north side of Poienii Valley from Băiuţ village, Poiana Botizii locality, at the altitude of 665 m.
Category Natural monument, class B, third IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custodian of the Maramureş Mountain Speological Club.
Interest The purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural habitats, and the flora and fauna characteristic for caves.
Description The cave has 40 m in length and only one entrance. The reasons for which this cave is protected are:
  • in the 19th century it has been extracted a deposit of Ursus speloeus bones and cankered herbivorous bones;
  • concretions, part of houses;
  • a complex microkarst in a small olistolite (350 X 200 m) from wildflish linean.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: