Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Piatra Rea

Localizare Rezervaţia se află în oraşul Borşa la confluenţa Văii Fântâna cu Cimpoiasa şi are suprafaţa de 50,00 ha, iar altitudinea medie la care se găseşte este de 1500 m.
Categorie Rezervaţie ştiinţifică, categoria I UICN.
Administrare Managementul acestei arii protejate este realizat de către Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, pe a cărui teritoriu administrativ este situată.
Scop Scopul declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,a diversităţii biologice.
Descriere Relieful acestei zone de eroziune este creat în calcare cristaline, cu platou structural cu fenomene endo şi exocarstice (avene – avenul Podul Cailor -128 m, peşteri, lapiezuri). Aici se întâlneşte o vegetaţie diversă, începând cu cea nemorală, şi până la cea subalpină şi alpină, cu numeroase specii rare cum sunt: guşa porumbelului - Silene nivalis, păiuşul - Festuca porcii, clopoţelul de munte - Campanula carpatica, şopârliţa - Veronica baumgartenii, ghintura - Gentiana lutea, mierea ursului - Pulmonaria filarskyana, floarea de colţi - Leontopodium alpinum, smârdarul - Rhododendron kotschyi.


? Floare de colţ Floare de colţ

GB Bad Rock

Location The reserve is situated in Borşa locality, at the confluence of Fântâna Valley whit Cimpoioasa Valley, and it has a surface of 50,00 ha and a medium altitude of 1500 m.
Category Scientific reserve, first IUCN category.
Administration This reserve is administrated by Rodna Mountains National Park Administration.
Interest The purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural habitats, the wild flora and fauna and the biological diversity.
Description The relief of this erosion area is created in crystalline limestones; it has a structural plateau with endo and exokarst phenomena (erosion valleys – Podul Cailor (Horses Bridge) – 128 m, caves, doline, lapiazes). The vegetation is various, starting with the nemoral one, up to the subalpine and alpine level, with numerous rare species such as: Pigeon’s Gizzard - Silene nivalis, Fescue - Festuca porcii, Tussock Bellflower - Campanula carpatica, Speedwel - Veronica baumgartenii, Yellow Gentian - Gentiana lutea, Lungwort - Pulmonaria filarskyana, Edelweiss - Leontopodium alpinum, Mountain Peony - Rhododendron kotschyi.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: