Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Pietrosul Mare

Localizare Rezervaţia ştiinţifică Pietrosul Mare se află situată pe teritoriul administrativ al Oraşului Borşa şi al comunei Moisei şi are suprafaţa de 3300 ha.
Categorie Rezervaţie ştiinţifică, categoria I UICN.
Administrare Managementul acestei arii protejate este realizat de către Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, pe a cărui teritoriu administrativ este situată.
Scop Scopul instituirii acestei rezervaţii ştiinţifice este protecţia şi conservarea unor habitate naturale terestre, cuprinzând elemente reprezentative de interes stiintific sub aspect floristic, faunistic, geologic.
Descriere Rezervaţia Pietrosul Mare cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din Munţii Rodnei: circurile glaciare Buhăescu, Zănoaga Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Rebra, Gropi, având în porţiunea bazală morene şi căderi de apă pe pragurile de stâncă lustruite de gheţari. Cea mai mare parte a rezervaţiei este ocupată de roci cristaline metamorfice din Pânza de Rodna (Precambrian superior). Formaţiunea de Voşlobeni este constituită din micaşisturi cu nivele de paragnaise, cuarţite şi amfibolite, cu nivele de dolomite şi calcare cristaline (Turnu Roşu, Piatra Albă). Tipul şi subtipul de sol predominant este brun feriiluvial tipic, întâlnindu-se şi solurile brun eumezobazic şi brun acid. În rezervaţie există mai multe lacuri glaciare:
  • Iezerul Pietrosului, cu o suprafaţă de 3,45 ha, cu adâncimea maximă de 2,10 m;
  • Buhăescu I, având suprafaţa de 0,7 ha, adâncime maximă de 1,80 m;
  • Buhăesu II, cu suprafaţa de 0,20 ha, adâncime maximă de 5 m;
  • Buhăescu III, cu suprafaţa de 0,1 ha, adâncime maximă de 1 m;
  • Buhăescu IV, cu suprafaţa de 0,11 ha, adâncime maximă de 0,7 m;


Rezervaţia ştiinţifică Pietrosu Rodnei Opaiţul Tăul Buhăiescu

GB Big Stony Mountain (Pietrosul Mare)

Location The reserve is situated on the administrative territory of the Borşa town and Moisei village, with a surface of 3300 ha.
Category Scientific reserve, the first IUCN category.
Administration The administration of this protected area is made by Rodna Mountains National Park Administration.
Interest The purpose of this scientific reserve is the protection and conservation of some terrestrial natural habitats, which contain representative elements of scientific interest from flora and fauna, but also for geological and pedological aspects.
Description Big Stony Mountain contains the most impressive glacier relief from Rodna Mountains: the Buhăescu glacier circuses (the biggest from Rodna Mountains), Zănoaga Iezerului (Iezer’s Pond), Zănoaga Mare (The Big Pond), Zănoaga Mica (The Small Pond), Rebra, Gropi, having at the base moraines and water falls on the dam stones polished by the glaciers. The biggest part of the reserve is occupied by the metamorphic crystalline rocks from the Rodna Linen (Superior Precambrian). The Voşlobeni Formation is formed by mica-shists with levels of paragnaise, quartzites and amphibolite, pearl spars and crystalline limestones (Turnu Roşu – The Red Tower, Piatra Albă – The White Rock). The type and subtype of predominant soil are: typical brown, eumesobasic brown and acid brown. In the reserve are several glacier lakes:
  • Iezerul Pietrosului, with a surface of 3,45 ha, maximum depth of 2,10 m;
  • Buhăescu I, with a surface of 0,7 mp, maximum depth of 1,80 m;
  • Buhăesu II, with a surface of 0,2 ha, maximum depth of 5 m;
  • Buhăescu III, with a surface of 0,1 ha maximum depth of 1 m;
  • Buhăescu IV, with a surface of 0,11 ha, maximum depth of 0,7 m;
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: