Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Poiana cu Narcise Tomnatec Sehleanu

Localizare Aceasta rezervaţie este situată în localitatea Repedea şi are suprafaţa de 100 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a IV-a UICN.
Administrare A fost propusă în anul 1994 ca rezervaţie floristică-peisagistică (poiană cu narcise), administrarea se face de către Parcul Natural Munţii Maramureşului, deoarece este instituită ca zonă specială de conservare.
Scop Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a staţiunii cu narcise aflată la cea mai înaltă altitudine din judeţ.
Descriere Poiana Sehleanu se află în partea sudică a Vf. Tomnatec, altitudinea de 1618 m, iar de sub acesta izvorăşte valea omonimă. Vegetaţia acestei zone este tipică golului de munte, aici întâlnim o staţiune compactă de narcise - Narcius radiiflorus, numite de localnici aiuţ de munte, în asociaţie cu ghinţura - Getiana clusii şi degetăruţ - Soldanella hungarica. Fauna reprezentativă este ursul brun - Ursus arctos, corbul - Corvus corax, cerbul carpatin – Cervus elaphus şi mistreţul – Sus scrofa.


Poiana cu Narcise Tomnatec Sehleanu

GB Tomnatec-Sehleanu Narcissus Meadow

Location This reserve is situated in Repedea locality and it has a surface of 100 ha.
Category Natural reserve, third IUCN category.
Administration Its statute has been purposed in 1994 as a floral and landscape reserve (a plane with Narcissus) and its administration is made by Maramures Mountains Natural Park Administration because it is a special zone of conservation.The administration of this protected area is made by Rodna Mountains National Park Administration.
Interest The main purpose of this protected area is to conserve the Narcissus station, located at the highest altitude from the county.
Description The Sehleanu Meadow is situated in the south part of the Tomnatec Peck, which has 1618 m high, and from beneath it starts the homonym valley. The area’s vegetation is typical for the alpine desert; there is a compact Narcissus - Narcius radiiflorus station in association whit Gentian – Geniana clusii and Snowbell - Soldanella hungarica. The representative fauna is composed by: Brown Bear - Ursus arctos, Raven - Corvus corax, Carpathian Stag – Cervus elaphus and Wild Boar – Sus scrofa.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: