Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia

Localizare Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia este situată la poalele Vf. Igniş (1307 m) în partea de Sud, în Groapa Chiuzbăii.
Categorie Rezervaţie ştiinţifică, categoria I UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Principalul scop al declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a depozitului fosilifer, cu o suprafaţă de 50 ha, zona este considerată ca fiind una din cele mai bine conservate flore pliocene din România.
Descriere Depozitul fosilifer este format din 8 aflorimente, flora fosilă cuprinde 55 de familii, 107 genuri şi 240 de specii, elementele est-asiatice şi nord-americane având o frecvenţă asemănătoare (31,09%), fiind prezente şi plante caracteristice Europei Centrale şi de Sud (12,60%), plante balcanice-caucaziene (5,85%) şi plante mediteraneene (5,58%).


Depozite fosilifere Depozite fosilifere

GB Chiuzbaia Fossiliferous Reserve

Location The fossiliferous reserve is situated at the base of the Igniş Mountain (1307m) in the southern part of Chiuzbaia locality (the Chiuzbaia Hole).
Category Scientific reserve, first IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the reserve’s instauration is to conserve the fossiliferous deposit with a surface of 50 ha, area considered to be one of the best preserved Policen flora from Romania.
Description The fossiliferous flora has 55 families, 107 genus and 240 species. The east Asian and north American elements have a similar frequency (31,09%); there are several plants characteristic for Southern and Central Europe (12,60%), the Balkan-Caucasian Region (5,85%) and the Mediterranean Region (5,58 %).
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: