Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Rozeta de piatră de la Ilba

Localizare Rezervaţia se află în satul Ilba, comuna Cicârlău şi are o suprafaţa de 0,5 ha.
Categorie Monument al naturii, categoria a III-a UICN.
Administrare Acesta se află în administrarea primăriei comunei Cicârlău.
Scop Principalul scop al declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a elementelor naturale, geologice deosebite.
Descriere Cariera Ilba a fost executată pentru exploatarea andezitelor piroxenice de Ilba, andezite piroxenice proaspete, negricioase. Prin exploatare în frontul carierei a fost deschisă o formaţiune de coloane andezitice poligonale lungi de cca 5 m, cu diametrul de până la 0,5 m. Aceste coloane diverg în jurul unei zone centrale, compunând o rozetă de coloane andezitice.
Lângă carieră este un punct fosilifer cu o bogată faună fosilă.


Rozeta de piatră Rozeta de piatră - detaliu 1 Rozeta de piatră - detaliu 2

GB Ilba Stone Rosette

Location The reserve is situated in Cicârlău village, Ilba locality, and it has a surface of 0,5 ha.
Category Natural monument, third IUCN category.
Administration This reserve is administrated under the custody of the Cicârlău Local Hall.
Interest The main interest of the reserve’s instauration is to conserve the special geological and natural elements.
Description The Ilba Quarry was formed to exploit the fresh, black Ilba pyroxene andesine. As it was exploited, the quarry uncovered a formation of polygonal andesine columns, 5 m tall and a diameter up to 0,5 m. These columns are arranged around a central zone composing a rosette of andesine columns.
Near the quarry is a fossil storage whit a rich fossil fauna.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: