Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Stâncarile Sâloi Zâmbroslavele

Localizare Rezervaţia este situată în oraşul Borşa, pe malul stâng al pârâului Sâlhoi şi are suprafaţă de 1,00 ha.
Categorie Rezervaţie naturală, categoria a III-a UICN.
Administrare Administrarea se face de către Parcul Natural Munţii Maramureşului.
Scop Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a diversităţii biologice.
Descriere Rezervaţia cuprinde stâncăriile Sâlhoi şi două staţiuni cu populaţie de lingurea - Cochlearia pyrenaeica var. borzaeana, situate pe malul drept al V. Măguriţei, caracterizată prin bolovănişuri de calcare eocene provenite din stâncile din amonte.


Stâncarile Sâloi Zâmbroslavele Cochlearia pyrenaeica

GB Sâloi Zambroslavele Rocks

Location The reserve is situated in Borşa town, on the right side of Sâlhoi spring and it has a surface of 1,00 ha.
Category Natural reserve, third IUCN category
Administration The reserve is administrated under the custody of Maramureş Mountains Natural Park.
Interest The main purpose of this protected area is to conserve the biological diversity.
Description The area in which the reserve is situated is a slow slope on the right side of Măguriţei Peak with Eocene limestone cloddish, which had fallen down from the rocks above. There are two marshy spring areas with the substratum made of this Eocene limestone cloddish and here are the two places where the Pyrenean Scurvygrass - Cochlearia pyrenaica var. borzaeana grows.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: