Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Tăul lui Dumitru

Localizare Tăul lui Dumitru este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare şi al comunei Giuleşti şi are suprafaţa de 3,00 ha.
Categorie Monument al naturii, categoria a III-a UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Principalul scop al declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a elementelor naturale specifice zonelor umede.
Descriere Turbăria Tăul lui Dumitru este o turbărie activă, situată pe platoul constituit din andezite piroxenice, situat pe culmea dintre V. Sturului şi V. Brazilor, având dimensiuni de 15 x 20 m, cu deversare spre vest (V. Sturului). Acesta este o turbărie oligotrofă. Vegetaţia reprezentativă acestei turbări este: ruginare - Andromeda polifolia, bumbăcariţă - Eriophorum vaginatum, afin vânăt - Vaccinium uliginosum, merişor - Vaccinium oxycoccos, Scheuchzeria palustris, rogoz - Carex limosa, vuietoare - Empetrum nigrun, rogoz - Carex rostrata, răchiţele - Oxycoccus palustris, Oxycoccus microcarpus, iarbă albastră - Molinia caerulea, rogoz - Carex pauciflora, ţăpoşică - Nardus stricta, afin - Vaccinium myrtillus, sclipeţi - Potentilla erecta.


Tăul lui Dumitru

GB Dumitru’s Pond

Location Dumitru’s Pond is situated on the administrative territory of the Baia Mare city and Giuleşti village and it has a surface of 3,00 ha.
Category Natural monument, third IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The main purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural elements specific for the wet-lands.
Description The Dumitru's Pond is an active peat bog, the peatery is situated on a pyroxene andesine plateau, between the “Sturului” Peak and Firs Peak, having 15 m wide and 20 m long and a sloop on the west side. It is an oligotrof peatery; its representative vegetation is formed by: Bog Rosemary - Andromeda polifolia, Tussock Cottongrass - Eriophorum vaginatum, Bog Blueberry - Vaccinium uliginosum, Small Cranberry - Vaccinium oxycoccos, Oxycoccus palustris and Oxycoccus microcarpus, Rannoch-rush - Scheuchzeria palustris, Mud Sedge - Carex limosa, Black Crowberry - Empetrum nigrum, Beaked Sedge - Carex rostrata, Purple Moorgrass - Molinia coerulea, Fewflower Sedge - Carex pauciflora, Matgrass -Nardus stricta, Whortleberry - Vaccinium myrtillus, Erect Cinquefoil - Potentilla erecta.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: