Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Tăul Negru

Localizare Rezervaţia se află în Munţii Lăpuşului, pe teritoriul administrativ al comunei Băiuţ, satul Strâmbu-Băiuţ, la obârşia unui afluent ce curge spre Pleşca, afluent stâng a V. Strâmbului.
Categorie Monument al naturii, categoria III - UICN.
Administrare Acesta se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş.
Scop Scopul declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice specifice turbăriilor oligotrofe.
Descriere Turbăria are o formă bombată, în mijlocul căreia există un ochi de apă. Aici se află un important depozit de turbă, care are o suprafaţă de 1,0 ha. Din vegetaţia acestei zone amintim următoarele specii: bumbăcariţa - Eriophorum vaginatum, rogoz - Carex pauciflora, Carex canescens, Carex biharica, ţăpoşică - Nardus stricta, răchiţele - Vaccinium oxycoccus ssp. microcarpum, afin vânăt - Vaccinium uliginosum, merişor - Vaccinium vitis-idaea, roua cerului - Drosera rotundifolia, bumbăcariţa - Eriophorum angustifolium.


Tăul Negru Roua cerului

GB Black Pond

Location The reserve is situated on Lăpuş Mountains, in Băiuţ village, Strâmbu-Băiuţ locality, at the origin of an affluent that flows toward Pleşca, a left affluent of Strâmbului Valley.
Category Natural monument, third IUCN category.
Administration The reserve is administrated under the custody of the Maramureş Forest Directorate.
Interest The purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural habitats, the wild flora and fauna and the biological diversity specific to oligotrophic peat bogs.
Description The Black Pond has an important peat deposit spread on an area of 1,0 ha. The representative vegetation is: Tussock Cottongrass - Eriophorum vaginatum, Fewflower Sedge - Carex pauciflora, Silvery Sedge - Carex canescens, Carex biharica, Matgrass - Nardus stricta, Small Cranberry - Vaccinium oxycoccus ssp. microcarpum, Bog Blueberry - Vaccinium uliginosum, Lingonberry - Vaccinium vitis-idaea, Roundleaf Sundew - Drosera rotundifolia, Tall Cottongrass - Eriophorum angustifolium.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: