Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Turbăria Iezerul Mare

Localizare Iezerul Mare este situat în localitatea Hărniceşti, comuna Deseşti şi are suprafaţa de 5,00 ha.
Categorie Monument al naturii, categoria a III-a UICN.
Administrare Acesta se află în custodia organizaţiei neguvernamentale Opaiţul Munţilor Rodnei.
Scop Principalul scop al declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a elementelor naturale specifice turbăriilor active.
Descriere Platoul rezervaţiei este constituit din andezite piroxenice de Igniş – Mara, iar grosimea medie a turbei este de 7 m, volumul estimativ fiind de 300.000 m3. Vegetaţia rezervaţiei este reprezentată prin: afin vânăt - Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum, răchiţele - Vaccinium oxycoccos, roua cerului - Drosera rotundifolia, vuietoare - Empetrum nigrun, bumbăcariţă - Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria palustris, ruginare - Andromeda polifolia, iarbă albastră - Molinia caerulea, rogoz - Carex brizoides, sclipeţi - Potentilla erecta, merişor - Vaccinium vitis-idaea, curechi de munte - Ligularia sibirica, Succisa pratensis, târsă - Deschampsia cespitosa, ştirigoaie - Veratrum album.


Turbăria Iezerul Mare

GB Iezerul Mare Peatery

Location The Iezerul Mare Peatery is situated in Deseşti village, Hărniceşti locality, and it has a surface of 5,00 ha.
Category : Natural monument, third IUCN category.
Administration This reserve is administrated under the custody of the non governmental organisation “Opaiţul Munţilor Rodnei”.
Interest The main purpose of the reserve’s instauration is to conserve the natural elements specific for the wet-lands.
Description The reserve’s plateau is formed of Igniş – Mara pyroxene andesine and the medium thickness of the peat stratum is 7 m and the estimative volume of peat is about 300.000 m3. The vegetation is represented by: Bog Blueberry - Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum, Small Cranberry - Vaccinium oxycoccos, Roundleaf Sundew - Drosera rotundifolia, Black Crowberry - Empetrum nigrum, Bussock Cottongrass - Eriophorum vaginatum, Rannoch-rush - Scheuchzeria palustris, Bog Rosemary - Andromeda polifolia, Purple Moorgrass - Molinia caerulea, Alpine Grass - Carex brizoides, Erect Cinquefoil - Potentilla erecta, Lingonberry - Vaccinium vitis-idaea, Ragwort - Ligularia sibirica, Devilsbit - Succisa pratensis, Tufted Hairgrass - Deschampsia caespitosa, White False Hellebore - Veratrum album.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: