Direcţia Silvică Maramureş

Sediul D.S.Maramureş     Fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Maramureş este amplasat în judeţul Maramureş, judeţ situat la limita nord-vestică a României, cu o suprafaţă administrată de 200.543 ha din care 142.852 ha, proprietate a statului. Este arondat după cum urmează:

  • 13 ocoale silvice cu suprafeţe cuprinse între 9.066 ha (O.S. Sighet) şi 31.546 ha (O.S. Vişeu);
  • 46 districte silvice;
  • 240 cantoane silvice;
  • 1 păstrăvărie.
    Cu o variaţie a elementelor de relief cu o mare amplitudine, fondul forestier este distribuit în zona joasă a dig-malurilor Someşului, până la golul alpin al Pietrosului Rodnei (2303 m).
    În partea de nord Carpaţii Orientali se desfac în interiorul judeţului în două ramuri: Rodna împreună cu Carpaţii Vulcanici de Nord şi Munţii Maramureşului ce închid depresiunea cu acelaşi nume.
    În sud se întinde o zonă de legatură între Carpaţii Orientali şi Apuseni considerată ca o fâşie a "Munţilor Ascunşi" ai Transilvaniei, din care răsar masivele cristaline Preluca, Prisaca şi Codru.
    La poalele munţilor vulcanici se întinde culoarul depresionar Baia Mare - Copalnic - Lăpuş.
    Limita estică se întinde de la vârful Preluca Căţelei până la râul Bistriţa Aurie.
    În vest se întinde de pe vârful Pietroasa (1200 m) al munţilor Oaşului, de-a lungul râurilor Someş, Tisa şi Crasna pâna la hotarul de nord-vest al României cu Ungaria.

E-mail:

  • office@baiamare.rosilva.ro
  • admin@baiamare.rosilva.ro
  • dsmaramures@marasilva.ro
  • dsbaiamare@marasilva.ro
  • dsinformatica@marasilva.ro


Localizare

Adresa:
Legături:
Site realizat de: