Ocolul Silvic Baia Sprie

Sediul O.S. Baia Sprie
    Ocolul Silvic Baia Sprie administrează o suprafață totală de 4.883 ha, pădurile de pe versanții sudici și vestici ai munților Gutâi și Igniș, din depresiunea Baia-Mare, bazinele superioare ale râurilor Săsar și Cavnic, până pe malul drept al râului Lăpuș, din chei până în localitatea Cătălina, între limitele altitudinale 101 m și 1320 m.
    Compoziția pădurilor este: 74% fag, 14% rășinoase, 4% quercinee, 8% alte specii de foioase (paltin, frasin, cireș, carpen, mesteacăn, anin).
    Posibilitatea totală anuală în fond forestier este de 18.162 mc, împărțită pe produse astfel:
Arboret de fag, O.S. Baia Sprie
  • produse principale: 12.901 mc;
  • produse de igienă: 1.621; mc
  • produse secundare: 3.640 mc.
    Suprafața medie anuală parcursă cu tăieri de îngrijire este de 101 ha din care: degajări - 41.29 ha, curățiri - 41.13 ha și rărituri - 129.50 ha iar cea parcursă cu regenerări - 28.59 ha.
    Ocolul Silvic Baia-Sprie este împărțit în 3 districte silvice (Baia-Sprie, Cavnic și Dumbrăvița) cu 17 cantoane silvice și cu muncitorii folosiți la lucrările specifice.
    Puieții necesari pentru împăduriri sunt produși în 3 pepiniere cantonale: Mogoșa, Borcut și Burzaş, având o suprafață totală de 1,0 ha. Cea mai mare pepinieră silvică din cadrul O.S. Baia Sprie este pepiniera Mogoşa, situată la 920 m altitudine, având o suprafaţă totală de 33,5 ari. În acesta pepinieră se produc doar puieţi de răşinoase (larice, brad, molid).
Pepiniera Mogoșa, O.S. Baia Sprie

    Pe raza districtului III Dumbrăvița se afla blocul de plantaje Cărbunar din anul 1980, cu suprafața de 36 ha, din care 20 ha molid, 10 ha brad, 5 ha larice și 1 ha cultură comparativă de fag, înființată de regretatul prof.dr.ing. Valeriu Enescu, având 27 proveniențe din Europa și una autohtonă. Producţia medie anuală de seminţe forestiere din ultimii 3 ani este: 1.000 kg seminţe brad, 300 kg seminţe molid şi 50 kg seminţe larice.
    Pe teritoriul ocolului funcţionează un centru de fructe de pădure dotat cu:
Depozitul de fructe de pădure, O.S. Baia Sprie
- camere frigorifice (pe bază de freon) ce pot stoca 80 de tone de produse accesorii la o temperatura de –20 grade Celsius, - camere de congelare cu o capacitate de 20 tone la temperatura de –40 grade Celsius, - maşină automată de înfoliat, cântar electronic cu capacitatea maximă de 5.000 kg şi - mese şi transpalete hidraulice destinate încărcării/descărcării ambalajelor.
    Majoritatea produselor accesorii achiziționate de pe raza a 10 ocoale silvice de pe raza D.S. Maramureş, se valorifică la export. În anul 2013 s-au valorificat 179 to fructe de pădure în U.E., din care afine negre 20 tone, mure 45 tone, porumbe 83 tone şi măceșe 31 tone.
    Materialul lemnos se valorifică prin licitaţie la agenţi economici şi la populaţie
    Lungimea instalațiilor de transport care deservesc suprafața fondului forestier al Ocolului Silvic Baia Sprie este de 47,7 km.
    În districtele I Baia-Sprie și II Cavnic, la obârșia văilor Șuior și Dochii, s-a produs un mare dezechilibru ecologic datorat exploatărilor miniere. Începând cu anul 1993 în această zonă se fac lucrări de corectare a torenților prin amplasarea de baraje și praguri de beton, gabioane, casoaie, cleionaje, și lucrări de reconstrucție ecologică prin împădurirea terenului cu puieți crescuți în recipienți de polietilenă, pe terase susținute de gărdulețe de coastă. Împăduririle s-au executat cu puieți de pin, molid, mesteacăn, anin alb şi scoruş.
Lacul Bodi cu bazinul Șuiorului, O.S. Baia Sprie

    Din pădurile Ocolului Silvic Baia-Sprie 50% au rol de protecție deosebită, fiind afectate de poluare în zonele localităților Baia Sprie și Tăuții de Sus. O parte sunt păduri pe terenuri cu pantă mare, cu rol antierozional, în zona Creasta Cocoșului și Vârful Gutâi. Și, nu în ultimul rând, păduri din zone turistice intens frecventate (Mogoșa, Șuior, Gutâi, Bârgău, Remecioara) și păduri rezervații și monumente ale naturii (Lacul Albastru, Creasta Cocoșului, Cheile Lăpușului).
    Pe raza Ocolului Silvic Baia Sprie se află o rezervaţie de castan comestibil (Castenea sativa), dar care în prezent este afectată de ciuperca Endothia parasitica ce a condus la uscarea arborilor în masă. Pentru combaterea acestei ciuperci şi refacerea stării de sănătate a arboretelor s-au exploatat urgent arborii infestaţi şi uscaţi, iar cei mai puţin atacaţi au fost injectaţi cu un preparat biologic pe bază de viruşi patogeni (şuşe hipovirulente).

Adresa: Baia Sprie, str. Câmpului nr.1, jud.Maramureș, cod poștal:435.100
Telefon: +40-262-260.856, +40-372-701.700
Fax: +40-262-262.404
E-mail: osbaiasprie@marasilva.ro
Data actualizării: 19.03.2014


Lacul Albastru, O.S. Baia Sprie, Copyright © Ioan Pop Vf.Secătura văzut de pe Mogoşa, O.S. Baia Sprie, Copyright © Ioan Pop Canton Ciurca, O.S. Baia Sprie Castane comestibile, O.S. Baia Sprie Castani comestibili seculari afectaţi, O.S. Baia Sprie Tratament castan comestibil atacat, O.S. Baia Sprie Tratament castan comestibil atacat, O.S. Baia Sprie Frăsinet de pe Gutâi, O.S. Baia Sprie Frăsinet de pe Gutâi 2, O.S. Baia Sprie UPI Chiuzbaia, O.S. Baia Sprie UPI Chiuzbaia, O.S. Baia Sprie - continuare Valea Chiuzbăii, O.S. Baia Sprie Cantonul Negreia, O.S. Baia Sprie Dealu Minei, O.S. Baia Sprie Vf.Trei Apostoli, UPIII Cavnic, O.S. Baia Sprie Pepiniera Borcut, O.S. Baia Sprie Pepiniera Mogoșa, O.S. Baia Sprie UPII Șuior, O.S. Baia Sprie Poiana cu ghiocei bogați (luscuțe) - UPI, O.S. Baia Sprie Viorele, O.S. Baia Sprie Buchet de primăvară - Negreia, O.S. Baia Sprie Ciută cu pui după fătare - Gutâi, O.S. Baia Sprie Căprioară, O.S. Baia Sprie Poartă maramureşană, O.S. Baia Sprie
Lacul Bodi, Mogoşa, O.S. Baia Sprie, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: