Ocolul Silvic Groșii Țibleșului

Sediul O.S. Groșii Țibleșului
Localizare geografică: jud.Maramureș, bazinul văii Țibleș, pe versanții Munților Țibleș și a Dealurilor Brezei și Lăpușului în aval.

Suprafața totală: 12.218 ha, din care:
 • 10.699 ha – proprietate de stat
 • 1.519 ha – contracte de pază
Organizare
 • 3 districte silvice cu câte 5 cantoane
 • 2 fonduri de vânătoare din care 1 GVS
Elemente specifice.
Pepiniera Dosu I, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Mihai Leșan
 • proporția speciilor: 77 FA, 15MO, 2BR, 2PAM, 1CA, 1GO, 1DR, 1DT
 • structura pe clase de vârsta: 15% - I, 20% - II, 6% - III, 3% - IV, 5% - V, 51%
 • posibilitatea totală anuală: 61.867 mc, din care:
  • principale: 53.532 mc
  • secundare: 5.021 mc
  • igiena: 3.314 mc
 • lucrări de îngrijire total anual: 4.400 ha, din care:
  • degajări - 79,3 ha
  • curățiri - 109,6 ha
  • rărituri - 155,9 ha
  • igienă - 4.055,2 ha
 • -regenerarea pădurilor total anuală - 48,0 ha din care:
  • naturale - 25,5 ha
  • artificiale - 22,5 ha
 • Masivul Țibleș, O.S. Groșii Țibleșului
 • pepiniere silvice: 11 cu 1.02 ha
 • puieți produși anual: PAM-15 mii buc, MO-50 mii buc, BR-50 mii buc, TOTAL–115 mii buc.
 • arii protejate:
  • Arcer-Țibleș 68 ha
  • Ponorul Jițelor
 • instalații de transport existente: total - 157,9 km, din care:
  • drumuri auto forestiere = 133,3 km
  • drumuri publice = 24,6 km

Adresa: Groșii Țibleșului nr.417, jud. Maramureș, cod poștal: 437.316
Telefon: +40-262-388.775, +40-372-701.722
Fax: +40-262-388.776
E-mail: osgrosi@marasilva.ro
Data actualizării: 30.11.2010Pepiniera Minghet I, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Mihai Leșan Vf.Țibleș I, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Mihai Leșan Masivul Țibleș dinspre est, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Ioan Pop Vedere de ansamblu M-ții Țibleș, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Ioan Pop Vf.Țibleș dinspre Dealu Popii, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Ioan Pop Vf.Arcer-Țibleș, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Ioan Pop Casa de piatra, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Ioan Pop Topliță, O.S. Groșii Țibleșului, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: