Ocolul Silvic Tîrgu Lăpuș

Sediul O.S.Tîrgu Lăpuş
   Localizare geografică. Ocolul silvic face parte din Direcția Silvică Maramureș din cadrul RNP și este situat în bazinul mijlociu al râului Lăpuș (afluent al Someșului) UP I, II, III în bazinul râului Cavnic (afluent al râului Lăpuș) parte din UP III, IV și V și bazinul râului Someș UP VI. Administrativ suprafața ocolului este situată în județele Maramureș, Sălaj și Cluj pe raza localităților: Tg. Lăpuș, Copalnic, Cupșeni, Vima Mică, Coroieni, Baia Mare, Cernești, Șomcuta Mare, Șișești (toate în județul Maramureș), Chiuești (jud. Cluj) și Ileanda (jud. Sălaj).
    Altitudinal suprafața ocolului variază între 200 m (ua 34 din UP III) și 1150 m din UP V, altitudinea medie fiind de 550 – 600 m.
    Suprafața totală a fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Tg. Lăpuș este de 11.327,57 ha ce compun cele 6 unități de producție. În limitele teritoriale se afla 7.084,50 ha terenuri ce aparțin altor proprietari prin aplicarea legilor fondului funciar și 954 ha pășuni împădurite ale primăriilor.
    Ocolul silvic funcționeaza cu 3 districte și 18 cantoane silvice. Fonduri de vânătoare - 6 arondate AJVPS.

Pepiniera Vl.Tisei, O.S.Tîrgu Lăpuş
Elemente specifice

    Proporția speciilor forestiere: 75Fa6Mo6Go7Ca1Sc1Pi1Me1 DR1DT1DM
    Posibilitatea totală: 28.0637 mc.
    Posibilitatea de produse principale la nivel de ocol SUP A + SUP O este de 172.209 mc.
    Tăieri de conservare: 20.179 mc.
    Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor: 58.190 mc.
    Tăieri de igiena: 30.059 mc.
    Lucrări de îngrijire:
  • degajări 303,92 ha
  • curățiri 578,89 ha
  • rărituri 1.991,65 ha
  • Total curățiri + rărituri - 2.577,90
    Posibilitatea de produse secundare (curățiri și rărituri) este de 5.819 mc /an și se recoltează de pe 257,8 ha.

Trup de pădure Răchitele, O.S.Tîrgu Lăpuş
Regenerarea pădurilor

    Lucrări de ajutorarea regenerării naturale ce se vor executa:
  • mobilizarea solului 140,19 ha;
  • extragerea subarboretului 5,09 ha;
  • extragerea semințișului neutilizabil pe 28,56 ha;
  • provocarea drajonării la arboretele de salcâm pe 35,58 ha;
  • receparea semințișului vătămat 98,47 ha;
  • descopleșirea semințișurilor naturale 733,96 ha.
    Suprafața anuală de parcurs este de 104,2 ha.
    Suprafața de împădurit pe deceniu este de 201,51 ha.
    Material săditor necesar anual este de cca 100 mii buc/an.

Pepiniere

    Ocolul silvic Tg. Lăpuș are 4 pepiniere silvice unde se produc puieții necesari în cea mai mare parte de rășinoase.

Arii protejate

    Pe cuprinsul ocolului se afla Rezervația Defileul Cheile Lăpușului (1.165,38 ha) cuprins în Natura 2000.

Instalații de transport

    Rețeaua existentă însumează 175,4 km din care 66,8 km drumuri publice și 108,6 km drumuri forestiere, asigurându-se accesibilizarea fondului forestier în proporție de 67%.

Adresa: TÎrgu Lăpuș, str. Țibleșului nr.1., jud. Maramureș, cod poștal: 435.600
Telefon: +40-262-384.376, +40-372–701.739
Fax: +40-262-385.259
E-mail: ostirgu@marasilva.ro
Data actualizării: 30.11.2010


Arboret de fag, O.S.Tîrgu Lăpuş Sediu Canton Lighet, O.S.Tîrgu Lăpuş Lacul Lighet iarna, O.S.Tîrgu Lăpuş Arboret de fag, O.S.Tîrgu Lăpuş Arborete în amestec, O.S.Tîrgu Lăpuş Valea Alba - Arborete tinere, O.S.Tîrgu Lăpuş Valea Alba - Gaidoş, O.S.Tîrgu Lăpuş Vf.Dărăban, O.S.Tîrgu Lăpuş Cheile Babei, O.S.Tîrgu Lăpuş, Copyright © Ioan Pop Preluca, O.S.Tîrgu Lăpuş, Copyright © Ioan Pop Călugăr alb cu arboret de fag, O.S.Tîrgu Lăpuş
Spânz, O.S.Tîrgu Lăpuş, Copyright © Ioan Pop Îmbinări, O.S.Tîrgu Lăpuş, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: