Ocolul Silvic Mara

Sediul O.S. Mara - stânga
    Teritorial, Ocolul Silvic Mara administrează pădurile situate în nordul ţării, în bazinul superior şi mijlociu al râului Tisa, la limita nordică a judeţului Maramureş, pe versantul nordic al munţilor vulcanici Oaş-Gutâi, în bazinele râurilor Iza şi Mara, limitele actuale ale ocolului fiind păstrate din 1963.
    La 31.12.2013, suprafața fondul forestier proprietate publică a statului era de 12.334 ha, din care 6.305 ha certificate, ocolul fiind constituit din 5 unități de producție, administrate prin intermediul a 4 districte silvice. Pe lânga aceasta suprafață, ocolul silvic administrază şi păduri proprietate privată (păduri comunale, bisericeşti, şcoli) din raza sa teritoriala.
Pepiniera Gutin, O.S. Mara, Copyright © Mihai Leșan

    Altitudinal, ocolul se întinde de la 201 m, pe Vl.Izei, până la 1425 m Vf.Gutâi, altitudinea medie fiind de 860 m.
    Clima corespunzătoare pădurilor din Ocolul Silvic Mara este cea a dealurilor înalte şi a munţilor mijlocii împăduriţi, temperaturile medii anuale fiind de 3-7 grade Celsius cu o medie a precipitaţiilor anuale de 742 mm.
    Acest climat a favorizat dezvoltarea făgetelor, etajul montan-premontan al făgetelor (FM 1+FD4) ocupând 72% din suprafaţa ocolului, fiind urmat de 21% etajul deluros de gorunete FD3 şi doar 7% etajul montan de amestecuri FM2.
    Principala resursă materială a ocolului este lemnul, pentru anul 2014 Ocolul Silvic Mara având repartizată o cotă de 30 mii mc masă lemnoasă. Lucrările de îngrijire se execută pe o suprafaţă de 485 ha (degajări, curăţiri, rărituri) şi 8 ha de lucrări de regenerare a pădurilor.
    În UP III Budeşti, există o Rezervaţie Naturală a Academiei Române - ,,Pădurea Crăiasca” (larice şi gorun) - în suprafaţă de 47,3 ha (SUP E). La marginea acestui trup de pădure, se află Cantonul Ocna Şugatag, care oferă condiţii excelente de cazare, fiind introdus în rețeaua de silvoturism. Având în vedere faptul că, limitrof acestui trup de pădure se află și Stațiunea balneoclimaterică Ocna Șugatag, ocolul silvic are în planurile de viitor implicarea în ecoturism, prin elaborarea unui pachet de servicii și produse ecoturistice bazat pe biodiversitatea geografică și culturală a zonei.
    În UP V Izvoare, se află Staţiunea ,,Poiana Soarelui” ideală pentru practicarea sporturilor de iarnă, în special pentru schi.
Platoul Gutâi, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop

    Tot în UP V Izvoare se află o arie protejată limitrofă fondului forestier, unică în țară, în sensul că este o formațiune de jnepeniș pe turbărie situat altitudinal la doar 920 m, fiind cea mai joasă altitudine la care se găsește jneapănul la noi in țară.

Adresa: Sighetu Marmaţiei, str.Bradului nr.2, jud. Maramureș, cod poștal: 435.500
Telefon: +40-262-311.474
Fax: +40-262-315.936
E-mail: osmara@marasilva.ro
Data actualizării: 24.03.2014Tinovul Tăurile Chendroaiei, O.S. Mara, Copyright © Mihai Leșan Tinovul Tăurile Chendroaiei, O.S. Mara, Copyright © Mihai Leșan Creasta Cocoșului și Tăul Chendroaiei, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Cheile Tătarului, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Iezerul Mare, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Creasta Cocoșului, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Poiana Brazilor, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Poiana Brazilor, O.S.Mara, Copyright © Ioan Pop Piatra Totoșului, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Tăul lui Cotoz, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Lup, O.S. Mara, Copyright © Gheorghe PETROVAN
Creasta Cocoșului, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Papucul doamnei, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Cheile Tătarului, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop Creasta Cocoșului, O.S. Mara, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: