Ocolul Silvic Șomcuta Mare

Sediul O.S.Șomcuta Mare
    Ocolul Silvic Șomcuta Mare, din cadrul Direcției Silvice Maramureș, administrează pădurile situate în județul Maramureș, între râurile Someș la vest și Lăpuș la est, în zona colinară, de deal și de pe terasele Someșului și Lăpușului.
    Toate pădurile sînt situate pe raza teritorială a județului Maramureș, în raza administrativ teritorială a orașului Șomcuta Mare și a comunelor Valea Chioarului, Satulung, Remetea Chioarului, Săcălașeni, Coltău, Boiu Mare, Recea, Mireșu Mare, Ulmeni.
    Sediul Ocolului Silvic se află în orașul Șomcuta Mare, pe D.E.58 (str.Republicii nr.28), la 25 de km distanță de municipiul Baia Mare, unde se găsește sediul Direcției Silvice Maramureș, căreia Ocolul Silvic Șomcuta Mare este subordonat.
    Pădurile din raza Ocolului Silvic Șomcuta Mare, în suprafață de 12.319 ha, ca formă de proprietate, se împart în: păduri de stat – 3667,25 ha, păduri proprietatea unităților administrativ-teritoriale – 1978,49 ha, păduri persoane juridice – 1726,2ha și păduri persoane fizice – 4947,06 ha.
    Din punct de vedere altitudinal, pădurile se găsesc în zone cuprinse între 150 și 600 m și au în compoziție stejar 34% și fag sau amestec de fag cu gorun 66%. Volumul maxim anual de masă lemnoasă care poate fi recoltat din pădurile R.N.P. este de 7810 mc din care 3175 mc produse principale, 977 mc produse de conservare, 2441 produse secundare, și 1217 mc produse de igienă.
Punct de hrănire vânat, O.S.Șomcuta Mare
Helesteul Mariana, O.S.Șomcuta Mare

    În cuprinsul Ocolului Silvic Șomcuta Mare sunt 6 fonduri de vânătoare, în suprafață totală de 45.281 ha, din care patru sunt arondate la AJVPS, în suprafață de 28.987 ha, unul este arondat firmei SC Diana Nimrud în suprafață de 7.281 ha și FV 40 Fersig în suprafață de 9.013 ha, este gestionat de Ocolul Silvic Șomcuta Mare. Vânatul principal, care populează aceste fonduri, îl constituie cervidele, mistrețul, fazanul și iepurele. Pe aceste fonduri se găsesc două case de vânătoare și o cabană, situate pe terenuri foarte ușor accesibile, fondurile fiind străbătute de drumuri auto în stare bună. De asemenea pe râurile Someș și Lăpuș, se poate practica pescuitul.
Pădurea Bavna, O.S.Șomcuta Mare
Observator vânat, O.S.Șomcuta Mare

    În U.P.I Valea Chioarului se găsește aria protejată Peștera Vălenii Șomcutei.
    În U.P.IV Fersig, este amplasată Rezervația de stejar pedunculat « Bavna », unde crește Laleaua Pestriță.
    În U.P.VI Râul Lăpuș se găsește Peștera Măgurici precum și situl Natura 2000 Cheile Lăpușului.
    Condițiile geografice și pedoclimatice, din cadrul Ocolului Silvic sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unor specii lemnoase și ierbacee, ale căror fructe sunt folosite în alimentație și industrie, cum ar fi: măceșe, mure, porumbe, păducel și p.serotina. De asemenea se pot recolta ciuperci, în principal hribi și ghebe, plante medicinale, semințe forestiere și sunt condiții bune pentru apicultura în raza ocolului.

Adresa: Șomcuta Mare, str.Republicii nr. 28, jud. Maramureș, cod poștal: 437.335
Telefon: +40-262-280.013
Fax: +40-262-281.775
E-mail: ossomcuta@marasilva.ro
Data actualizării: 18.03.2014Cantonul Mariana, O.S.Șomcuta Mare Cioată cu sare, O.S.Șomcuta Mare Hrănitoare automată, O.S.Șomcuta Mare
Pădurea Bavna, O.S.Șomcuta Mare, Copyright © Ioan Pop Laleaua pestriță, Pădurea Bavna, O.S.Șomcuta Mare, Copyright © Ioan Pop Scoruș, Buciumi, O.S.Șomcuta Mare, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: