Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş

Sediul O.S.Tăuţii Măgherauş

    Ocolul Silvic Tăuţii Măgherauş este situat în extremitatea sud-vestică a Munţilor Ignişului, în bazinetele hidrografice ale văilor Seinel, Ilba, Cicârlău, Nistru şi Băiţa afluenţi ai Someşului în zonă. La nord se învecinează cu O.S. Negreşti Oaş, la est cu O.S. Baia Mare, la sud cu O.S.Borleşti şi O.S. Şomcuta Mare iar la vest cu O.S. Livada.
    Pe teritoriul ocolului altitudinea maximă este 1201m, iar cea minimă în jurul valorii de 155m, cele mai înalte vârfuri fiind Pietroasa (1.201m), Țiganului (1.184m), Frăsineasa (1.021m), Păltinişu Mare (1.014m), Ulmoasa (900m), Ouţ (882m) şi altele.
    Suprafaţa ocolului este de 9.891 ha, din care 7.999 ha păduri proprietate de stat, iar 1.892 ha proprietate privată.
    Suprafaţa administrată de O.S.Tăuţii Măgherăuş este constituită din 5 unităţi de producţie conform ultimului amenajament silvic aflat in vigoare din 2012.

Cabana Apa Sărată, O.S.Tăuţii Măgherauş
    Noua arondare făcută în 2013 are 15 cantoane şi 3 districte silvice şi un fond de vânătoare nr.33 Băiţa cu suprafaţa totală de 7.202 ha.
    Compoziţia specifică a pădurilor administrate este de: 63% Fa, 16% Go, 10% Mo, 3% Ca, 2% Me, 1% Br, 1% Pam, 1% DR, 1% DT.
    Posibilitatea anuală este de 35.560 mc, din care: produse principale 24.000mc, produse conservare 1.177mc, produse secundare 7.819mc, produse igienă 2.546mc.
    Lucrările de îngrijire a arboretelor prevăd următoarele suprafeţe:
  • degajări: 45,87 ha/an
  • curăţiri: 47,07 ha/an
  • rărituri: 232,70 ha/an
  • igienă: 3.058,92 ha/an ha/an
      Lucrările de împădurire se prevăd pe o suprafaţă de 276 ha din care completări 60,97 ha.
     Principalele specii prevăzute la împăduriri sunt: fagul, gorunul, paltinul de munte, bradul etc.
    Pe raza ocolului există trei pepiniere în suprafaţă totală de 117 ar, după cum urmează:
  • pepiniera Gorun I - în suprafaţă de 62 ar;
  • pepiniera Gorun II - în suprafaţă de 35 ar;
  • pepiniera Ulmoasa - în suprafaţă de 20 ar;
      În cele trei pepiniere se produc anual 200 mii buc. puieţi din care: 150 mii buc. răşinoase şi 50 mii buc. foioase.
    Instalaţiile de transport existente însumează 124,90 km, din care: drumuri publice 38,20 km, drumuri forestiere 86,70 km, asigură o accesibilitate a fondului forestier de 93%.

      În cuprinsul O.S.Tăuţii Măgherăuş. sunt localizate trei arii protejate constituite prin legile 5 și 6 din martie 2000, fiind vorba de "Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare, "Pădurea de pini Comja"" și "Rozeta de piatră Ilba".
      În raza de activitate a O.S.Tăuţii Măgherăuş se află și cabana "Apa Sarată" care oferă opt locuri de cazare.


Adresa: Tăuţii Măgherauş, str.1 nr.230 jud. Maramureș, cod poștal: 437.345
Telefon: +40-262-293.300, +40-372–701.737
Fax: +40-262-293.007
E-mail: ostauti@marasilva.ro
Data actualizării: 20.04.2014


Vf.Purcăreţ, O.S.Tăuţii Măgherauş, Copyright © Ioan Pop Vedere generală de pe Piatra Tisei, O.S.Tăuţii Măgherauş, Copyright © Ioan Pop Vf.Pietroasa, de pe Vf.Piatra Tisei, O.S.Tăuţii Măgherauş, Copyright © Ioan Pop EMINESCU, Pădurea Comja, O.S.Tăuţii Măgherauş, Copyright © Ioan Pop
Pădurea Comja, O.S.Tăuţii Măgherauş, Copyright © Ioan Pop Pădurea Comja, O.S.Tăuţii Măgherauş, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: