Ocolul Silvic Ulmeni

Sediul O.S.Ulmeni
   Elemente de identificare şi administrare

    Ocolul Silvic Ulmeni este situat în nord–vestul Podişului Transilvaniei pe versantul sudic al munţilor joşi ai Codrului în bazinul văii Sălajului, afluent pe stânga al Someşului. Din punct de vedere administrativ-teritorial este situat în partea sud–vestică a judeţului Maramureş, dar o parte din U.P.I Ulmeni se află pe raza comunei Bârsăul de Sus şi o parte din U.P. IV Bicaz pe raza comunei Hodod din judeţul Satu Mare.
    La nord – Ocolul Silvic Ulmeni se învecinează cu Ocolul Silvic Satu Mare şi Ocolul Silvic Borleşti prin culmea Codrului până în vârful La Comandă, apoi prin culmea Silii până în cătunul Hăbădic şi în continuare prin culmea Asuajului până în comuna Fărcaşa.
    La est – Ocolul Silvic Şomcuta Mare prin râul Someş până în localitatea Gârdani.
    La sud – Ocolul Silvic Cehu Silvaniei prin culmea Benesat-Ulciug, valea Sălajului limita convenţională de judeţ şi Ocolul Silvic Carei prin culmea Leleiului, drumul Lelei – Hodod.
    La vest – Ocolul Silvic Carei prin drumul Hodod–Bicaz şi valea Ciutei, Ocolul Silvic Satu Mare prin culmea Babţei şi culmea Codrului.
    Ocolul Silvic Ulmeni administrează 4 unităţi de producţie, fiecare unitate de producţie având un anumit număr de unităţi amenajistice. Această arondare corespunde ţelurilor de gospodărire, de aceea se propune a fi menţinută în viitor.
    Întregul fond forestier de stat şi privat, în suprafată de 9.616,54 ha, este administrat de Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcţia Silvică Maramureş şi Ocolul Silvic Ulmeni, astfel: 4.419 ha proprietate a statului, 5.197,54 ha – alți deținători.

Cabana silvică Asuaj, O.S.Ulmeni
Structura organizatorică

    Ocolul Silvic Ulmeni este organizat în 4 districte silvice: Districtul I Ulmeni, districtul II Asuaj, districtul III Băiţa și districtul IV Bicaz. Cele 4 districte sunt conduse de câte un şef de district şi coordonate de câte un inginer silvic. Toţi cei 4 şefi de district, sunt absolvenţi ai Facultăţii de Silvicultură. Tot personalul de teren şi de la birou este calificat pentru munca pe care o prestează.
    În centrala Ocolului Silvic, activităţile sunt de coordonarea, verificarea şi urmărire a activității prin şeful de ocol, contabilul şef, 4 ingineri silvici, 1 tehnician silvic, o casieră şi un şofer.
    Ocolul Silvic Ulmeni administrează două fonduri de vânătoare.

Elemente specifice fondului forestier

Structura pe specii a suprafeţelor de pădure din raza Ocolului Silvic Ulmeni se prezintă astfel:
 • qvercinee – 29 %;
 • fag – 26%;
 • cer – 8 %;
 • diverse răşinoase – 11%
 • diverse tari – 24%;
 • diverse moi – 2%.
Hrănitoare, O.S.Ulmeni
Posibilitatea totală a ocolului este următoarea:
 • produse principale – 105.008 mc
 • produse secundare – 62.567 mc
 • produse de igienă - 33.100 mc
 • TOTAL - 200.675 mc
Lucrări de îngrijire:
 • Degajări – 337,3 ha
 • Curățiri 979,3 ha
 • TOTAL - 1.316,6 ha
    Regenerarea pădurilor - în ceea ce priveste activitatea de regenerare, O.S.Ulmeni are un program mediu pe an de 22,0 ha, din care: 7,0 ha regenerări artificiale și 15,0 ha regenerări naturale.
    Ocolul Silvic Ulmeni are trei pepiniere cantonale cu o suprafață totală de 4,42 ha. În aceste trei pepiniere se produc puieți de foioase. Media de puieți produși pe an și pe specii este următoarea: puieți gorun – 20,0 mii buc., puieți paltin de munte – 15,0 mii buc, stejar roșu – 10,0 mii buc. și puieți salcâm – 15,0 mii buc.
    Ocolul Silvic Ulmeni dispune de o rețea de drumuri forestiere în lungime de 46,3 km, care deservește atât activitatea de exploatare forestieră cât și alte activități conexe.

Adresa: Ulmeni, str. Unirii nr.3, jud. Maramureș, cod poștal: 437.355
Telefon: +40-262-264.622, +40-372-701.740
Fax: +40-262-264.622
E-mail: osulmeni@marasilva.ro
Data actualizării: 30.11.2010

Heleșteul Borjug, O.S.Ulmeni Cabana Borjug, O.S.Ulmeni Observator, O.S.Ulmeni Amenajarea piscicolă Ariniș, O.S.Ulmeni, Copyright © Ioan Pop Heleșteul Borjug, O.S.Ulmeni Lebede la Ariniș, O.S.Ulmeni, Copyright © Ioan Pop Căprioare, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Căprioară, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Căprior, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Căprioară, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULFU Mistreți, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULFU Cerbi, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Fazan, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Mistreți, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Căprioară cu ied, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Limier - Rex, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Rațe sălbatice, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Rațe sălbatice, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF Căprior, O.S.Ulmeni, Copyright © Vasile DULF
Adresa:
Legături:
Site realizat de: