Ocolul Silvic Poienile de sub Munte

Sediul O.S.Poienile de sub Munte
    Din amenajamentul Ocolului Silvic Poienile de sub Munte, elaborat în 2005/2006, rezultă că ocolul are o suprafață păduroasă de 25.717 ha.     Din punct de vedere administrativ, Ocolului Silvic Poienile de sub Munte este situat în Nordul Munților Maramureșului, în bazinele Văii Ruscova și Văii Vișeului, curs inferior, în raza comunelor Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Leordina, Petrova și Bistra, jud. Maramureș.

Solar, O.S.Poienile de sub Munte
    Limitele Ocolului Silvic Poieni sunt:
 • la nord - Ucraina (granița);
 • la vest - O.S. Sighet (culmea Hera), Ucraina (granița);
 • la sud - O.S. Vișeu (culmile Băița - Muncelu Popii - Zănoaga - Mirica), O.S.Dragomirești, O.S.Sighet;
 • la est - Ucraina (granița), O.S. Vișeu (culmile Budescu și Lutoasa).
Drum forestier, O.S.Poienile de sub Munte

    Suprafața administrată de Ocolul Silvic Poienile de sub Munte este împărțită în 7 unități de producție:

 • UP1 - Paulic (1.560 ha);
 • UP2 - Socolou (5.462 ha);
 • UP3 - Rica (6.622 ha);
 • UP4 - Poieni (4.531 ha);
 • UP5 - Bistra (1.785 ha);
 • UP6 - Repedea (2.781 ha);
 • UP7 - Ruscova (2.926 ha).
    Din punct de vedere administrativ, suprafața Ocolul Silvic Poieni este împărțită în 5 districte silvice și 31 cantoane.
    În funcție de condițiile climatice, de sol, altitudine, compoziția arboretelor, teritoriul Ocolului Silvic Poienile de sub Munte este situat în următoarele etaje de vegetație: montan de molidișuri (FM3) - 26%, montan de amestecuri (FM2) - 62% și montan premontan de făgete (FM1+FD4)- 12%
    Situația pe formații de pădure este: molidișuri pure - 30%, amestecuri de rășinoase și fag - 41%, făgete pure montane - 26% și molideto-făgete - 3%.
    Din punctul de vedere al proporției speciilor, Ocolul Silvic Poienile de sub Munte se prezintă astfel: molid - 46%, fag - 39%, brad - 4%, paltin de munte - 3%, diverse tari - 4%
    La nivelul ocolului, posibilitatea de produse principale cuprinsă în planul decenal, este de 46.258 mc/an, iar cea de produse secundare este de 17.420 mc/an, din care curățiri 1.129 mc/an și rărituri 9.800 mc/an.
    Pentru toate cele 7 unități de producție ale Ocolului s-au adoptat cicluri de 110 ani. 
    Tratamentele aplicate în cadrul ocolului sunt : tăierile progresive pe 1.571,7 ha (51%), tăierile succesive pe 1.184,5 ha (38%) și cele rase pe 353,5 (11%).
    Ocolul Silvic Poienile de sub Munte este împărțit în trei fonduri de vânătoare: 
 • F.V. 5 Rica;
 • F.V. 6 Socolou;
 • F.V. 7 Repedea.
    De pe aceste fonduri se extrag anual cerbi (aproximativ unul din fiecare fond), căprior (4 pe FV Rica si 6 pe FV Socolou), cocoș de munte (unul pe fiecare fond) și urs (2 pe FV Socolou și 1 pe FV Rica). FV-7 Repedea este concesionat.
    De asemenea mai exista 2 fonduri de pescuit, F.P. 12 Ruscova Superior și F.P. 13 Ruscova Inferior. Lungimea totală a acestor ape pe raza ocolului este de 198 km, din care aptă pentru salmonizi 152 km. Speciile cele mai răspândite sunt păstrăvul, lipanul și apare uneori lostrița pe cursul inferior al râului. 
Pepiniera Pestaia, O.S.Poienile de sub Munte
Pepiniera, O.S.Poienile de sub Munte
    Condițiile geografice și pedoclimatice din cadrul ocolului sunt favorabile dezvoltării unor specii de arbuști cu pondere economică mare precum zmeurul, afinul și murul. Anual de pe suprafața ocolului se recolteaza aproximativ 70 tone fructe de pădure, din care ponderea cea mai mare o au afinele.
    Ocolul Silvic Poienile de sub Munte administrează o suprafata de 299,3 ha rezervații seminologice, grupate în 4 rezervații de semințe, una în U.P. II Socolou (43,3 ha) și una în U.P. II Rica (186,6 ha), U.P. I Bistra (60,2 ha), U.P. IV Ruscova (9,2 ha).
    Ocolul Silvic Poienile de sub Munte are în evidență 1.025,4 ha plantații aflate în controlul anual, din care 577,5 ha regenerări artificiale și 447,9 ha regenerări artificiale.
    La ora actuală, în raza Ocolului Silvic Poienile de sub Munte există 134,5 km drum auto forestier pietruit. În urma calamităților din 1998 și 2000, au fost afectate aproximativ 35% din totalul drumurilor forestiere. În urma alocării unor fonduri bugetare precum și a eforturilor proprii, s-a început refacerea tronsoanelor afectate de calamități.

Adresa: Ruscova, nr.21, jud. Maramureș, cod poștal: 437.260
Telefon: +40-262-365.444, +40-372-701.726
Fax: +40-262-365.016
E-mail: ospoieni@marasilva.ro
Data actualizării: 30.11.2010Masivul Pop Ivan, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Poiană cu narcise, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Pietriceaua și Pop Ivan, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Vedere spre Pietrosu Bardău, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Lacul Vinderel și Vf.Farcău, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Vedere spre Vf.Pop Ivan, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Vf.Farcău dinspre nord, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Vf.Mihaălescu, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop
Pădure de foioase, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Fostul Triplex Confinium, Vf.Stogu, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Creasta Petriceaua, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop Fostul Triplex Confinium, Vf.Stogu, O.S.Poienile de sub Munte, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: